icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp

Werkwijze

De digitale advocaat 

Ik communiceer graag en veel per mail, omdat op deze manier dit makkelijk vastgelegd kan worden in het digitale dossier, waarmee ik werk. Het verzoek is bij corresponderen altijd het kenmerk van de zaak te vermelden in de onderwerpregel van de mail, omdat het systeem dan de mail in het juiste dossier kan plaatsen. Uiteraard is een telefoongesprek of videoconferencing ook mogelijk, maar verstandig is dan een speciale afspraak daarvoor te maken via 06-12928637 of via hamming@juistjust.nl, zodat ik ook daadwerkelijk voor u beschikbaar ben.
 
Voordat ik brieven of processtukken verstuur of indien, leg ik u deze eerst in concept voor. Het is mijn uitdrukkelijk verzoek dat u deze goed doorleest en controleert op fouten, want ook ik ben niet onfeilbaar. Een goede brief of processtuk is immers een samenwerking tussen advocaat en cliënt. Nadat u mij heeft laten weten, verzend ik de brief of dien ik het processtuk in.

JuistJust! Advocatuur & Advies
Van Knobelsdorffplein 10
Marqant, 3e verdieping
9203 EJ Drachten
KVK: 71216138