icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp
Agrarisch recht

Agrarisch recht: niet alleen pacht

Agrarisch recht is eigenlijk een lappendeken van allerlei rechtsgebieden, die één raakvlak hebben; ze hebben betrekking op of raken de rechtspositie van de agrariër. Dat kan een probleem zijn met het RVO over de oormerken of het vervoeren van ziek vee,  waardoor u wellicht een korting op de toeslagrechten te wachten staat, maar ook vragen of u als pachter het recht van eerste koop heeft, of er sprake is van klassieke of geliberaliseerde pacht en of de pacht wel opgezegd kan worden.

Tegenwoordig houd ik mij ook vooral bezit met de verdeling van fosfaatrechten tussen pachter en verpachter, tussen inschaarder en uitschaarder en vee-eigenaar op jongveeopfokkers. Lees mijn artikel over ontwikkelingen op dit gebied hier.

Landinrichting, toeslagrechten, betalingsrechten

Heeft u een agrarisch probleem, of het nu landinrichting, problemen of vragen over pacht, discussies over toeslag- of betalingsrechten of vragen over de herplantplicht op grond van de (oude) Boswet is, dan kunt met mij contact opnemen. Ik leg mij, naast bouwrecht en vastgoedrecht, sinds 2015 ook toe op agrarisch recht. Ik ben sindsdien ook verbonden aan de Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten.

 

Bekijk hier al mijn artikelen met de tag: Agrarisch recht

Lees al mijn artikelen over: Agrarisch recht

“Bijzonder tevreden, vasthoudend en creatief” 

Ik ben als cliënt van Mr. Hamming bijzonder tevreden over de behandeling van mijn zaak. Zijn aanpak, vasthoudendheid en creativiteit zijn doorslaggevend geweest in de -voor mij- positieve uitkomst van de zaak. 

Nanne Geertsma

Heb je een vraag over agrarisch recht? Ik help je graag.

Bel mij op 06 12 92 86 37 of stuur een mail naar hamming@juistjust.nl

Juist Just! Advocatuur BV
bezoeklocatie,
nader af te spreken
KVK: 92323103