icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp

Over mij

Als advocaat te Drachten houd ik mij met name bezig met bouw- en vastgoedrecht en agrarisch recht. Dat betekent dat ik vooral burenproblemen behandel, zoals opheffing of wijziging van erfdienstbaarheden, verjaring, bomen te dicht bij de erfgrens, problemen bij de bouw (zowel voor aannemer als opdrachtgever) maar ook zaken zoals pacht en problemen met het RVO over de toeslagen. Soms doe ik nog zaken zoals handelsnaam- of domeinnaamzaken, omdat ik daar ooit in afgestudeerd ben.
 
Ik probeer samen met u als advocaat het beste resultaat te bereiken. Soms door het voeren van procedures, maar vaker door het hebben van overleg met de wederpartij. Van procederen wordt niemand meestal gelukkiger, maar soms is het de enige optie. Die (on)mogelijkheden bespreek ik graag met u als cliënt.
 

Opleidingen:

  • Nederlands Recht en Notarieel Recht, 1990-1996, Rijksuniversiteit Groningen;
  • Beroepsopleiding Advocatuur, 1997-2000, Nederlandse Orde van Advocaten;
  • Grotius Vastgoedrecht, 2003-2004, Grotius Academie;
  • Basiscursus Agrarisch Recht, 2015, Instituut voor Agrarisch Recht.

Nevenfuncties:

  • Bestuurslid Stichting Fons, Bouwcampus Noord-Nederland te Dokkum, de proeftuin voor innovatief en industrieel bouwen;
  • Docent bij de Real Estate Business Academy, cursussen voor makelaar.

Collega's waar ik mee samenwerk:


JuistJust! Advocatuur & Advies
Van Knobelsdorffplein 10
Marqant, 3e verdieping
9203 EJ Drachten