icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp

Over mij

Mijn naam is Just Hamming en ik heb een passie voor het recht inzetten om mensen te helpen. Vroeger las ik de rubriek 'Uw goed recht' in het Algemeen Dagblad al en ook de rubriek van mr. Max Moskowicz over zijn alter ego mr. Raab las ik graag.
 
Als ik mijn ouders moet geloven had ik vroeg al jong een oordeel over 'schuld' en 'opzet'. Tegenwoordig zie ik dat gelukkig wat genuanceerder.
 
Als advocaat gevestigd te Drachten, Friesland, houd ik mij met name bezig met bouw- en vastgoedrecht en agrarisch recht. Dat betekent dat ik veel burenproblemen behandel, zoals opheffing of wijziging van erfdienstbaarheden, verjaring, bomen te dicht bij de erfgrens. Ik heb daarvoor een speciale website in het leven geroepen, burenproblemen.nl.  Daarnaast specialiseer ik mij in juridische problemen bij de bouw (zowel voor aannemer als opdrachtgever) en in agrarisch recht, zoals fosfaatkwesties, pacht en problemen met het RVO over de toeslagen. Ook behandel ik zaken over domeinnamen en handelsnamen. Hoewel ik in Friesland kantoor houd, ben ik zeer mobiel en kan ik ook bij u thuis of op de zaak komen, indien u dat graag wilt.
 
Indien u rechtsbijstand verzekerd bent kunt u, indien de zaak dreigt uit te draaien op een procedure, een beroep doen op het recht van vrije advocatenkeuze. 
 
Ik probeer samen met u als advocaat het beste resultaat te bereiken. Soms door het voeren van procedures, maar ook door het hebben van overleg met de wederpartij. Van procederen wordt niemand meestal gelukkiger, maar soms is het helaas de enige optie. Die (on)mogelijkheden bespreek ik graag met u als cliënt.
 
Als advocaat behoor je midden in de maatschappij te staan. Daarom heb ik een aantal nevenfuncties en was ik vroeger actief in de Raad van Toezicht van Opo Furore.

Huidige nevenfuncties:

  • 2018- heden: Bestuurslid Stichting Bowinn, Bouwcampus Noord-Nederland te Dokkum, de proeftuin voor innovatief en industrieel bouwen;
  • 2021-heden, bestuurslid De Naturij te Drachten

Collega's waar ik mee samenwerk:

Rechtsgebiedenregister Advocatuur

Mr. J.M.E. Hamming heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Agrarisch Recht
  • Vastgoedrecht met de subrechtsgebieden bouwrecht, burenrecht, erfdienstbaarheden en erfpacht.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Derdenrekening

Mr. J.M.E. Hamming beschikt niet over een derdenrekening en kan (en mag) derhalve geen gelden namens cliënten of derden ontvangen.

Registration Legal Practices

Mr. J.M.E. Hamming has registered the following principal (and secondary) legal practice areas in the Netherlands Bar’s register of legal practice areas (rechtsgebiedenregister):

  • Agricultural Law
  • Real Estate Law with the secondary legal pracices Construction Law, Legislation on Neighbourhood, Easement law, Long Lease Law

Based on this registration, he is required to obtain ten training credits per calendar year in each registered principal legal practice area in accordance with the standards set by the Netherlands Bar.

Specialisatieverenigingen

Lid van de Vereniging voor Bouwrecht Advocaten, VBR-A.

Lid van de Vereniging voor Agrarisch Recht Advocaten VvARA.


JuistJust! Advocatuur & Advies
Van Knobelsdorffplein 10
Marqant, 3e verdieping
9203 EJ Drachten
KVK: 71216138