icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp

Voorkeursadvocaat

Bent u voor rechtsbijstand verzekerd en heeft u een juridisch probleem?

Wist u dat u het recht heeft op vrije advocatenkeuze? Dat recht op een voorkeursadvocaat geldt als er een procedure noodzakelijk is. Dat hoeft niet per sé een procedure te zijn waar advocatenbijstand verplicht is. Dus ook procedures bij de bestuursrechter en de kantonrechter vallen daar onder. Uw voorkeursadvocaat kan onder dekking van de polis van de rechtsbijstandverzekering voor u optreden.
 

Rechtsbijstandsverzekeraars wijzen u hier niet graag op

Heel veel rechtsbijstandsverzekeraars, zoals DASARAGStichting Achmea Rechtsbijstand en SRK wijzen u er tussen neus en lippen wel op, maar niet altijd met heel veel plezier. Het kost hen immers veel geld. Veel liever behandelen zij uw zaak zelf en proberen zij dit op afstand en met brieven op te lossen. Niet bij voorbaat slecht, maar vaak is het persoonlijk contact toch beter en kan uw voorkeursadvocaat beter een kijkje ter plekke nemen om de situatie goed te begrijpen. En vaak volgt er toch een procedure na eindeloos corresponderen en dan zijn er soms al opties verloren gegaan.
 

Voorkeursadvocaat heeft voordelen

Uw voorkeursadvocaat kan ook snel de weg vinden naar deskundigen die voor uw zaak wellicht ingeschakeld moeten worden. Vooral in bouw- en vastgoedzaken kan dat van belang zijn. Mits daarvoor toestemming wordt verkregen, zal de rechtsbijstandsverzekeraar de kosten van deze deskundigen -en uiteraard de voorkeursadvocaat – onder de polis van uw rechtsbijstandsverzekering dekken. Wilt u een overzicht van welke verzekeraars een rechtsbijstandverzekering aanbieden? Dan verwijs ik u graag naar de overzichtspagina https://www.rechtsbijstandverzekering.nl.
 

Voorkeursadvocaat ontzorgt u

Uiteraard kan ik voor u contact leggen met uw rechtsbijstandsverzekeraar, zodat u zich niet druk hoeft te maken of de kosten van de advocaat wel gedekt worden door de verzekeraar. U wordt op dit punt dus ontzorgd!
 
Ik sta u graag bij als voorkeursadvocaat en vertel u er graag meer over!
 

Heeft u geen rechtsbijstandsverzekering?

Ik verwijs u graag naar het gedeelte met de website over mijn honorarium en de kosten van een procedure.
 
mr. Just Hamming, advocaat te Drachten

JuistJust! Advocatuur & Advies
Van Knobelsdorffplein 10
Marqant, 3e verdieping
9203 EJ Drachten
KVK: 71216138