icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp
Auteursrecht

In tegenstelling tot hetgeen veel mensen denken, wordt een werk niet slechts beschermd als er een zogenaamd copyright © teken onder staat. Naar Nederlands (en Europees) recht is dat niet vereist. Wel moet er sprake zijn van een origineel werk met een persoonlijk stempel van de maker. Voldoet een werk daaraan, dan heeft het daarom reeds auteursrechtelijke bescherming. Die duurt tot 75 jaar na de dood van de auteur. Auteursrecht wordt niet verkregen op ideeën, alleen op de verwezenlijking daarvan in een werk, zoals bijvoorbeeld een tekening, schilderij, beeld of foto. Architecten kunnen ook auteursrecht op hun woningontwerp hebben, mits dit maar origineel is en een persoonlijk stempel van henzelf heeft. Op de bouwtekening zelf rust sowieso auteursrecht. Schaamteloos kopiëren is derhalve niet toegestaan.

Met het auteursrecht kan de auteursrechthebbende een derde verbieden het werk openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen. Uiteraard kan er toestemming worden verleend, al dan niet tegen betaling van een vergoeding. Dit recht (het exploitatierecht) kan overgedragen worden middels een akte. In sommige gevallen geldt de opdrachtgever of werkgever als auteursrechthebbende in plaats van de persoon die het werk daadwerkelijk geschapen heeft. Als de architect werknemer was van een architectenbureau en in die hoedanigheid het ontwerp heeft gemaakt, rust het auteursrecht bij de werkgever, het architectenbureau.

Naast het exploitatierecht bestaan ook nog de zogenaamde persoonlijkheidsrechten, waarvan over het algemeen aangenomen wordt dat deze niet overdraagbaar zijn. Onder dit recht valt onder andere het recht op naamsvermelding, zodat het publiek weet wie de oorspronkelijke maker was. Daarom staat ook altijd de naam van de auteursrechthebbende onder de foto in de krant. Een ander persoonlijkheidsrecht dat met name voor architecten en kunstenaars interessant is, is het recht om verminking van het werk te verbieden.

Heeft u vragen over auteursrecht? Ik beantwoord ze graag voor u! 

 

Bekijk hier al mijn artikelen

Lees al mijn artikelen over: auteursrecht

“Zeer plezierig en attent”

De communicatie met de behandelende advocaat verliep snel, reactietijd op de door ons gestelde vragen was steeds dezelfde dag. Ook na de zitting heeft mr. Hamming contact met ons opgenomen of de tegenpartij zijn afspraken had nagekomen, wat we als zeer plezierig en attent hebben ervaren.

Familie de Vos 

Heb je een vraag over intellectueel eigendom? Ik help je graag.

Bel mij op 06 12 92 86 37 of stuur een mail naar hamming@juistjust.nl

Juist Just! Advocatuur BV
bezoeklocatie,
nader af te spreken
KVK: 92323103