icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp
Vastgoedrecht

Vastgoedrecht: hypotheek, erfpacht, erfdienstbaarheid, appartemensrecht en opstalrecht

Vastgoedrecht ziet op eigendom van grond en op zakelijke rechten zoals hypotheekrecht, erfpacht, erfdienstbaarheden (recht van weg), appartements- en opstalrechten.

Geldt het recht van weg nog wel of is dit juist door verjaring ontstaan? Welke rechten en plichten hebben de appartementseigenaar en de Vereniging van Eigenaars?

 

Bekijk hier al mijn artikelen met de tag: Vastgoedrecht

“Van harte aanbevolen”

Zeer vakkundig werden wij door het proces begeleid. Hierdoor zijn we zijn er samen in geslaagd om de case tot een goed einde te brengen. Van harte aanbevolen!

Familie Busscher, Roden

Heb je een vraag over vastgoedrecht? Ik help je graag.

Bel mij op 06 12 92 86 37 of stuur een mail naar hamming@juistjust.nl

JuistJust! Advocatuur & Advies
Van Knobelsdorffplein 10
Marqant, 3e verdieping
9203 EJ Drachten