icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp

Vrije advocatenkeuze en kosten advocaat

Een advocaat van uw eigen keuze

U heeft wettelijk recht op vrije advocatenkeuze als:

 • U rechtsbijstand verzekerd bent en;
 • Er is sprake van dreiging van een procedure; of
 • er sprake is van een belangentegenstelling bij uw rechtsbijstandverzekeraar.
Hierbij maakt het niet uit of er sprake is van een procedure waarbij u verplicht een advocaat nodig heeft of niet. Daardoor bestaat ook bij bestuursrechtelijke procedures en zaken voor de kantonrechter recht op vrije advocatenkeuze. Wel is het zo dat rechtsbijstandsverzekeraars vaak een lagere dekking geven bij een rechtsbijstandsjurist, dan wanneer u de advocaat van uw keuze inschakelt. Maar daar kunt u uiteraard afspraken met mij over maken, zodat u daar niet de dupe van wordt.
 

Niet verzekerd, wat zijn uw kosten?

Mijn uurtarief bedraagt € 250,00 excl. BTW, behoudens andersluidende afspraken. Voor spoedzaken is het uurtarief € 300,00 excl BTW. Bent u niet verzekerd voor rechtsbijstand, dan kunt u ook maatwerkafspraken maken. Daarnaast is het mogelijk te kiezen voor ‘blokken’. Dat zijn afspraken per verrichting.
 

Bodemprocedure civiel

Zo kan er voor een bodemprocedure ((eerste aanleg, dus geen hoger beroep) voor de regio Noord-Nederland (Assen, Groningen, Leeuwarden)) een basistarief van € 3.750,00 excl. BTW worden afgesproken. Daarbij zijn inbegrepen het voeren van de eerste correspondentie, overleg met cliënt, het opstellen van een processtuk (dagvaarding of conclusie van antwoord), het bijwonen van een zitting (comparitie) en afwerken van de zaak, waarbij de volgende toeslagen kunnen gelden:
 • ingewikkelde zaak: € 550,00 excl. BTW (wordt vooraf aangegeven)
 • spoedeisende zaak: € 550,00 excl. BTW (wordt vooraf aangegeven)
 • eenvoudige tegenvordering wederpartij (reconventie): € 350,00 excl. BTW
 • ingewikkelde tegenvordering wederpartij (reconventie): € 800,00 excl. BTW
 • processueel incident: € 350,00 excl. BTW
 • getuigenverhoren: € 300,00 excl. BTW per dagdeel (4 uur)
 • extra zitting (comparitie) of descente (zitting op locatie): € 300,00 excl. BTW per dagdeel (4 uur)
 • reistijd bij zitting rechtbank elders (buiten Arrondissement Noord-Nederland) € 75,00 excl. BTW per 30 minuten
   

Kort geding (civiel)

Voor een kort geding procedure (eerste aanleg, dus geen hoger beroep in Noord-Nederland (Assen, Groningen, Leeuwarden)) een basistarief van  € 4.500,00 excl. BTW worden afgesproken. Daarbij zijn inbegrepen het voeren van de eerste correspondentie, overleg met cliënt, het opstellen van een processtuk (dagvaarding pleitnota), het bijwonen van een zitting (comparitie) en afwerken van de zaak, waarbij de volgende toeslagen kunnen gelden:
 • ingewikkelde zaak: € 550,00 excl. BTW (wordt vooraf aangegeven)
 • extra spoedeisende zaak: € 550,00 excl. BTW (wordt vooraf aangegeven)
 • eenvoudige tegenvordering wederpartij (reconventie): € 350,00 excl. BTW
 • ingewikkelde tegenvordering wederpartij (reconventie): € 800,00 excl. BTW
 • extra zitting (comparitie) of descente (zitting op locatie): € 300,00 excl. BTW per dagdeel (4 uur)
 • reistijd bij zitting rechtbank elders (buiten Arrondissement Noord-Nederland) € 75,00 excl. BTW per 30 minuten
Voor een kort geding gevolgd door een bodemprocedure (of andersom), terwijl de zaken met elkaar verband houden, kunnen daarover weer nadere afspraken gemaakt worden.
 

Let op!

Let wel, griffierechten, kosten uittreksels, kadaster en inschakeling deurwaarder (indien nodig) zijn hier nog niet onder begrepen. Indien een procespartij een procedure wint, krijgt deze volgens een puntensysteem proceskosten toegewezen, die zelden kostendekkend zijn. Voor IE zaken (handelsnamen, merkenrecht) gelden deze tarieven niet, vanwege het specialistische karakter en de mogelijkheid dat de verliezende partij in de ‘daadwerkelijke’ proceskosten wordt veroordeeld. Voor de kosten van procederen verwijs ik u voor de gewone rechtspraak naar de website van de rechtspraak. In het bijzonder voor griffierechten naar deze site: Voor procedures die bij de Raad van Arbitrage dienen verwijs ik u naar deze site.

JuistJust! Advocatuur & Advies
Van Knobelsdorffplein 10
Marqant, 3e verdieping
9203 EJ Drachten
KVK: 71216138