icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp

Het eerste contact

Na het eerste contact probeer ik als in bouwrecht, vastgoedrecht en agrarisch recht gespecialiseerde advocaat eerst te inventariseren of ik überhaupt een zinvolle bijdrage kan leveren. Soms moet ik constateren dat het belang te gering is om mij in te schakelen, daar ik voor behandeling van een zaak uiteraard ook een honorarium in rekening breng. Soms verwijs ik iemand naar een collega.

Persoonlijk contact

Dat eerste contact kan via de telefoon lopen, maar een persoonlijk gesprek, al dan niet via video conferencing programma’s zoals Skype of Wire is ook mogelijk.  Een berichtje via het contactformulier of via Linked-in kan uiteraard ook. Uit kostenoverwegingen voor u voer ik de persoonlijke gesprekken meestal op mijn kantoor te Drachten, maar in overleg kan er ook op zekere dagen elders dan in Drachten of Friesland worden afgesproken. U dient er dan wel rekening mee te houden dat ik de reistijd declareer.

Strategie

Nadat we echter samen vastgesteld hebben dat ik een verschil zou kunnen maken, bespreek ik met u de strategie en leg deze vast in een opdrachtbevestigingsbrief. Voordat ik aan de slag ga, dient u deze eerst ondertekend te retourneren. Indien er door mij de inschatting gemaakt wordt dat er eerst kosten gemaakt moeten worden, zoals te betalen griffierechten, ontvangt u een voorschotnota, die u eerst moet betalen, alvorens ik aan het werk ga. Deze kunt u langs digitale wijze betalen.


JuistJust! Advocatuur & Advies
Van Knobelsdorffplein 10
Marqant, 3e verdieping
9203 EJ Drachten