icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp

Het eerste contact

Na het eerste contact kan de communicatie via de telefoon of per email lopen. Een berichtje via Linked-in kan uiteraard ook. Als u daar de voorkeur aan geeft, ben ik ook beschikbaar via video conferencing (programma’s zoals Skype of Wire). Hierbij is het echter verstandig om een speciale afspraak te maken via 06-12928637 of hamming@juistjust.nl. Zo weet u zeker dat ik daadwerkelijk beschikbaar voor u ben.

Wilt u een persoonlijk gesprek, dan kan dat uiteraard ook. Ik heb elke vrijdag van 15.30 tot 17.00 uur ‘digitaal’ of telefonisch spreekuur (maximaal half uur per persoon) op afspraak.

Uit kostenoverwegingen voor u voer ik de persoonlijke gesprekken meestal op mijn kantoor. U bent (op afspraak) welkom onder het genot van een kopje koffie in Drachten aan het Van Knobelsdorffplein nr 10 (9203 DJ Drachten, gebouw Centrada, 3e verdieping). In voorkomende gevallen kan ik, hoewel ik als advocaat in Drachten kantoor houd, ook bij u langs komen. In overleg kunnen we ook buiten Drachten of Friesland afspreken. Houd er dan wel rekening mee dat ik de reistijd declareer.

Inventariseren
Na het eerste contact probeer ik als gespecialiseerd advocaat in bouwrecht, vastgoedrecht en agrarisch recht eerst te inventariseren of ik überhaupt een zinvolle bijdrage aan uw probleem kan leveren. Soms moet ik constateren dat het belang te gering is om mij in te schakelen, omdat voor behandeling van een zaak uiteraard ook een honorarium in rekening breng. Soms verwijs ik iemand door naar een collega.

Strategie
Als we hebben vastgesteld dat ik een verschil zou kunnen maken, dan bespreek ik met u de strategie. Deze leg ik vast in een opdrachtbevestigingsbrief. Voordat ik aan de slag ga, dient u deze ondertekend te retourneren. Indien er eerst kosten gemaakt moeten worden, zoals griffierechten, dan ontvangt u een voorschotnota. Deze kunt u betalen met telebankieren. Nadat u aan deze betaling heeft voldaan, ga ik voor u aan het werk.

Email
Ik communiceer graag en veel per email. De reden hiervoor is dat informatie op deze manier eenvoudig kan worden vastgelegd in het digitale dossier, waarmee ik werk. Vermeld daarom bij correspondentie het kenmerk van de zaak in de onderwerpregel van de email. Het systeem plaatst de mail dan in het juiste dossier.

Concept
Voordat ik brieven of processtukken verstuur of indien, leg ik deze eerst in concept aan u voor. Het is mijn uitdrukkelijk verzoek dat u deze goed doorleest en controleert op fouten, want ook ik ben niet onfeilbaar. Een goede brief of processtuk is immers een samenwerking tussen advocaat en cliënt. Na eventuele aanpassingen verzend ik de brief of dien ik het processtuk in.


Juist Just! Advocatuur BV
bezoeklocatie,
nader af te spreken
KVK: 92323103