icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp

Agrarisch recht

 • De verpachter wil het land verkopen. Is hij nou niet verplicht het eerst aan mij als pachter aan te bieden?
  Gewone pacht? Ja!
   
  Als u nog een regulier pachtrecht heeft: ja.  De verpachter is verplicht het aan u verpachte land eerst aan te bieden.
   
  Geliberaliseerde pacht? Nee!
   
  Als u echter een zogenaamde geliberaliseerde pachtovereenkomst heeft, geldt dit recht van eerste koop echter niet. Wel moet de pachtovereenkomst bij het aangaan door partijen dan uitdrukkelijk ook als geliberaliseerde pachtovereenkomst worden aangeduid. Wordt dit nagelaten, dan kan de pachtovereenkomst door de rechter als gewone of reguliere pachtovereenkomst worden beschouwd, in welk geval het recht van eerste koop weer geldt.
 • Kan een verpachter de pachtovereenkomst zomaar opzeggen?

  Een verpachter kan een klassieke pachtovereenkomst wel tegen het einde van de pachtovereenkomst opzeggen, maar deze opzegging heeft geen gevolg als de verpachter binnen 6 weken na ontvangst van de opzegbrief schriftelijk protesteert. Lees het artikel hierover.


JuistJust! Advocatuur & Advies
Van Knobelsdorffplein 10
Marqant, 3e verdieping
9203 EJ Drachten
KVK: 71216138