icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp

Advocaat vastgoedrecht

Advocaat vastgoedrecht 

 

Vastgoedrecht ziet toe op eigendom van grond en op zakelijke rechten zoals hypotheekrecht, erfpacht, erfdienstbaarheden (recht van weg), appartements- en opstalrechten.

Geldt het recht van weg nog wel of is dit juist door verjaring ontstaan? Welke rechten en plichten hebben de appartementseigenaar en de Vereniging van Eigenaars? Ook vragen over de koop- en verkoop van woningen en panden vallen onder dit rechtsgebied. Indien u vragen heeft, stel ze gerust! U kunt bellen naar 0612928637.

 


JuistJust! Advocatuur & Advies
Van Knobelsdorffplein 10
Marqant, 3e verdieping
9203 EJ Drachten
KVK: 71216138