icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp

Advocaat burenrecht

Advocaat burenrecht

 

Ruzie met de buren en komt u er niet zelf uit? Wilt u het stuk grond terug dat nu gebruikt wordt door de buren en doen ze daar moeilijk over? Ik help u graag op het gebied van burenrecht! Door het gesprek aan te gaan met u én de wederpartij, of als het nodig is, een procedure te starten!

Voorbeelden van zaken die vallen onder burenrecht zijn:

  • Hinder, bijvoorbeeld geluids- of stankoverlast;
  • Grensgeschillen;
  • Grensoverschrijdende bouwwerken;
  • Bomen en planten te dicht bij de erfgrens;
  • Ramen en deuren te dicht op de erfgrens;
  • Privacyschending door camera's;
  • Bouwvergunningen;
  • Recht van overpad en andere erfdienstbaarheden;
  • Instortingsgevaar van het buurpand.

Voor meer informatie kunt u bellen naar 0612928637.


JuistJust! Advocatuur & Advies
Van Knobelsdorffplein 10
Marqant, 3e verdieping
9203 EJ Drachten