icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp

Verzet tegen eiswijziging.

Voorzetting van, na verkoop perceel door gedaagde, tegen de nieuwe eigenaar in hoger beroep. Verzet nieuwe eigenaar daartegen verworpen.

Hof Arnhem-Leeuwarden 27 september 2016. Incident. Exceptie van onbevoegdheid. Verzet tegen eiswijziging. Hoger beroep in burengeschil. Na verkoop en levering van de woning wordt het geschil voortgezet tegen de nieuwe eigenaar. Die verzet zich ertegen dat hij wordt betrokken in de procedure, maar zijn verweer wordt door het hof verworpen. Ook de bezwaren van de nieuwe eigenaar tegen de gewijzigde eis zijn verworpen, omdat hij niet in zijn processuele belangen wordt geschaad.


Juist Just! Advocatuur BV
bezoeklocatie,
nader af te spreken
KVK: 92323103