icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp

Vennoten VOF kunnen privé in arbitrage betrokken worden

Raad van Arbitrage, 20 april 2017: Bevoegdheidsincident: Vennoten VOF zijn hoofdelijk aansprakelijk en derhalve ook gebonden aan de arbitrageclausule in de aannemingsovereenkomst. Zie voor bodemzaak vonnis 13 juni 2017. Zie ook uitspraak in kort geding (hoger beroep 20 februari 2015)


Juist Just! Advocatuur BV
bezoeklocatie,
nader af te spreken
KVK: 92323103