icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp

Vrije advocatenkeuze en kosten advocaat

Een advocaat van uw eigen keuze

Als u rechtsbijstand verzekerd bent heeft u volgens een Europese richtlijn en rechtspraak recht op vrije advocatenkeuze als er sprake is of dreiging is van een procedure. Daarbij maakt het niet uit of er sprake is van een procedure waarbij u verplicht een advocaat nodig heeft of niet. Ook bestuursrechtelijke procedures en zaken voor de kantonrechter geven derhalve recht op vrije advocatenkeuze. Het is echter wel zo, dat rechtsbijstandverzekeraars vaak een lagere dekking geven als u zelf een advocaat kiest, dan als u de advocaat van uw keuze inschakelt. Echter, daarover vallen uiteraard afspraken te maken, zodat u daar niet de dupe van wordt.
 

Niet verzekerd, wat zijn uw kosten?

Mijn uurtarief bedraagt € 225,00 excl. BTW en voor spoedzaken € 250,00. Mocht u niet voor rechtsbijstand verzekerd zijn, dan zijn er ook maatwerkafspraken te maken. Ook is het mogelijk te kiezen voor ‘blokken’. Dat zijn afspraken per verrichting.
 

Bodemprocedure civiel

Zo kan er voor een bodemprocedure (eerste aanleg, dus geen hoger beroep in Noord-Nederland (Assen, Groningen, Leeuwarden)) een basistarief van €3.500,00 excl. BTW worden afgesproken. Daarbij zijn inbegrepen het voeren van de eerste correspondentie, overleg met cliënt, het opstellen van een processtuk (dagvaarding of conclusie van antwoord), het bijwonen van een zitting (comparitie) en afwerken van de zaak, waarbij de volgende toeslagen kunnen gelden:
 • ingewikkelde zaak: € 500,00 excl. BTW (wordt vooraf aangegeven)
 • spoedeisende zaak: € 500,00 excl. BTW (wordt vooraf aangegeven)
 • eenvoudige tegenvordering wederpartij (reconventie): € 300,00 excl. BTW
 • ingewikkelde tegenvordering wederpartij (reconventie): € 750,00 excl. BTW
 • processueel incident: € 300,00 excl. BTW
 • getuigenverhoren: € 250,00 excl. BTW per dagdeel (4 uur)
 • extra zitting (comparitie) of descente (zitting op locatie): € 250,00 excl. BTW per dagdeel (4 uur)
 • reistijd bij zitting rechtbank elders (buiten Arrondissement Noord-Nederland) € 50,00 excl. BTW per 30 minuten
   

Kort geding (civiel)

Voor een kort geding procedure (eerste aanleg, dus geen hoger beroep in Noord-Nederland (Assen, Groningen, Leeuwarden)) een basistarief van  € 4.000,00 excl. BTW worden afgesproken. Daarbij zijn inbegrepen het voeren van de eerste correspondentie, overleg met cliënt, het opstellen van een processtuk (dagvaarding pleitnota), het bijwonen van een zitting (comparitie) en afwerken van de zaak, waarbij de volgende toeslagen kunnen gelden:
 • ingewikkelde zaak: € 500,00 excl. BTW (wordt vooraf aangegeven)
 • extra spoedeisende zaak: € 500,00 excl. BTW (wordt vooraf aangegeven)
 • eenvoudige tegenvordering wederpartij (reconventie): € 300,00 excl. BTW
 • ingewikkelde tegenvordering wederpartij (reconventie): € 750,00 excl. BTW
 • extra zitting (comparitie) of descente (zitting op locatie): € 250,00 excl. BTW per dagdeel (4 uur)
 • reistijd bij zitting rechtbank elders (buiten Arrondissement Noord-Nederland) € 50,00 excl. BTW per 30 minuten
Voor een kort geding gevolgd door een bodemprocedure (of andersom), terwijl de zaken met elkaar verband houden, kunnen daarover weer nadere afspraken gemaakt worden.
 

Let op!

Let wel, griffierechten, kosten uittreksels, kadaster en inschakeling deurwaarder (indien nodig) zijn hier nog niet onder begrepen. Indien u een procedure wint, krijgt u volgens een puntensysteem proceskosten toegewezen, die zelden kostendekkend zijn. Voor IE zaken (handelsnamen, merkenrecht) gelden deze tarieven niet, vanwege het specialistische karakter en de mogelijkheid dat de verliezende partij in de ‘daadwerkelijke’ proceskosten wordt veroordeeld.

JuistJust! Advocatuur & Advies
Van Knobelsdorffplein 10
Marqant, 3e verdieping
9203 EJ Drachten