icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp

Vooraf helderheid

Omdat advocaten in procesvoering gespecialiseerde juristen zijn, zijn daar natuurlijk kosten aan verbonden. Wij dienen onze kennis jaarlijks op peil te houden, waarmee wij u weer beter van dienst kunnen zijn. Ik werk op uurtarief, maar in sommige gevallen ben ik bereid met u een vaste prijsafspraak te maken, afhankelijk van het type zaak. Bij een vaste prijsafspraak dient echter een groot deel van de declaratie tevoren betaald te worden. Over mogelijke prijsafspraken leest u hier verder.

Indien u meer wilt weten over de kosten van procederen, dan kan ik u voor de gewone rechtspraak naar de site van de rechtspraak verwijzen en voor procedures die bij de Raad van Arbitrage dienen naar deze site.


JuistJust! Advocatuur & Advies
Van Knobelsdorffplein 10
Marqant, 3e verdieping
9203 EJ Drachten