icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp

Auteursrecht advocaat

Auteursrecht advocaat

 

Met het auteursrecht kan de auteursrechthebbende een derde verbieden het werk openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen. Uiteraard kan er toestemming worden verleend, al dan niet tegen betaling van een vergoeding. Dit recht (het exploitatierecht) kan overgedragen worden middels een akte. In sommige gevallen geldt de opdrachtgever of werkgever als auteursrechthebbende in plaats van de persoon die het werk daadwerkelijk geschapen heeft. Als de architect werknemer was van een architectenbureau en in die hoedanigheid het ontwerp heeft gemaakt, rust het auteursrecht bij de werkgever, het architectenbureau.

Voor meer informatie kunt u bellen naar 0612928637.


JuistJust! Advocatuur & Advies
Van Knobelsdorffplein 10
Marqant, 3e verdieping
9203 EJ Drachten
KVK: 71216138